Amb aquestes fotografies he volgut transmetre la foscor i la impotència que pot generar la manca de llibertat, imaginant que pot sentir una persona injustament empresonada. Al Blog pots veure'l exposat OFEC.

 

 
TITULO
DESCRIPCION